Referenser & Exempelsystem

Referenser
Som utomstående referens kan vi hänvisa till Hans Ångman, Holmen Skog AB som nu är inne på sin andra säsong med vårt system som bas för administrationen av Holmen Skogs älgskötselområde Norra Hälsingland. Hans Ångman nås på E-postadress: hans.angman@holmenskog.com eller telefon: 0653-168 72

Exempelsystem
Nedan har vi listat exempel på viltsystem vi byggt upp till Holmen Skog, StoraEnso skog och Sveriges Lantbruksuniversitet. Systemen skiljer sig något åt i struktur/uppbyggnad och är individuellt anpassade efter varje områdes funktionsbehov. Systemen är uppbyggda med en modulstruktur vilket innebär att det är lätt att lägga till funktioner efter behov.


Kontinuerlig utveckling

I samarbete med våra kunder sker en kontinuerlig produktutveckling av systemet, både sett till funktioner samt användarvänlighet. Eftersom vårt system är helt egenutvecklat kan vi snabbt skapa och implementera nya funktioner efter behov och önskemål.


Nedan finns exempel på viltsystem vi utvecklat för StoraEnso Skog.


StoraEnso Skog AB  - Finnskogen
System/Webbplats för insamling av data från jaktlagen i Finnskogens Älgskötselområde. Arealen på området uppgår till ca 161 000 ha och dominerande markägare är StoraEnso Skog AB som äger ca 85% av arealen. Området är indelat i fyra delområden, Bollnäs, Svabensverk, Svartnäs och Åmot. Totalt ingår 77 jaktlag. Systemet innehåller administrativa funktioner, tex för tilldelning, avancerad statistik, kommunikation mellan jaktlagen, kartor m.m.

http://www.finnskogenalg.nu
StoraEnso Skog AB  - Hällefors
System/Webbplats för insamling av data från jaktlagen i Hällefors med omnejd. Avancerad statistik, kommunikation mellan jaktlagen, kartor m.m. finns på sidorna.

http://www.helleforsdistrikt.nu
StoraEnso Skog AB  - Dalarna
Hinsens-Ågs älgskötselområde sträcker sig från sjön Logärden i söder till sjön Ryssjön i norr. Det ligger i sin helhet inom Falu kommun, närmare bestämt i Sundborns- och Svärdsjö socknar.

http://www.dalaalg.nu
Gävle n:a jaktvårdskrets & Ockelbo jaktvårdskrets
System/Webbplats för insamling av data från kretsen bestående av de 3 kommundelarna Hamrånge, Hille och Norra Valbo. Kretsen omfattar 41 jaktlag, ca 75.000 ha och ca 830 medlemmar. Systemet innehåller en mängd administrativa funktioner, avancerad statistik, kommunikation mellan jaktlagen, kartor m.m.

http://www.oslattforsjakt.nu
Nedan finns exempel på viltsystem vi skapat för Holmen Skogs räkning. Systemen skiljer sig något åt i uppbyggnad och är anpassade efter varje områdes funktionsbehov.

Holmen Skog ABHälsingland
System/Webbplats för Holmen Skogs älgskötselområde Norra Hälsingland. Totalt ingår 51 jaktlag med cirka 1000 jägare. Arealen uppgår till ca 148 600 ha varav Holmen äger 90%.

http://www.halsingealg.nu
Holmen Skog AB - Östergötland
System/Webbplats för Holmen Skogs viltskötselområde i Östergötland samt även delar av Kalmar och Södermanland. Holmens viltskötselområde skapades år 2003 för att förvalta viltstammarna i norra Östergötland. Viltskötselområdet består av ca 90 000 hektar varav Holmen äger ca 60 000 ha.

http://www.holmenjakt.nu
Holmen Skog AB - Härjedalen
System/Webbplats för Holmen Skogs älgjaktsområde i Härjedalen. Webbplatsen skapades år 2003/04 för att underlätta förvaltningen av älgstammen på Holmens marker runt Sveg. Ingående privata marker i området erbjuds gemensam förvaltning.Totalt ingår 32 jaktlag och arealen uppgår till ca 92 610 ha varav Holmen äger 89%.

http://www.harjedalsalg.se
Nedan finns exempel på ett viltsystem vi skapat åt SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Jaktdagboken
System/Webbplats där du själv kan lägga upp en elektronisk jaktjournal. I dagboken kan du spara dina jaktdagar och få ut statistik och figurer både på vad du fällt och vad du observerat. På så sätt kan du enkelt jämföra vilttillgången mellan år, hur mycket du jagat och hur mycket vilt du fällt."Din jaktdagbok på nätet" är en del i ett forskningsprojekt: Adaptiv förvaltning av vilt och fisk som syftar till att utveckla förvaltningsstrategier för vilt och fisk. I ett första steg medverkar endast fem områden i försöket: Holmen skog Hälsingland, Holmen skog Östergötland, Öviks kommun, Kalmars jvo. och Svea skog.

http://www.jaktdagboken.se