Beskrivning

Bakgrund & Plattform

VILTSYS systemet togs fram under 2003 med målet att med Internet som hjälpmedel erhålla en rationell samt effektiv administration av vilt/älgskötselområden. Systemet har därefter tillsammans med kunderna kontinuerligt utvecklats och förbättrats. Nya moduler tillkommer fortlöpande.

Systemet är baserat på en databasdriven webbplats med .asp teknik som består av en publik del samt bakomliggande kontrollpaneler för styrgrupp samt jaktlagens webmasters. Kontrollpanelerna används till datainmatning samt att styra/hantera webbplatsens innehåll och funktioner. Systemen körs på Windows 2003 servrar som är snabba, tillförlitliga, stabila och "up to date". Längst ner på denna sida finns en presentation i pdf- format att ladda ner.


Vad används det till?
Huvudsakligen används systemet för insamling och visning av data samt automatisk sammanställning av statistik som t.ex. älg/viltobservationer, antal skjutna djur, slaktvikt, antal taggar etc. Funktioner för hantering av tilldelning etc finns också inbyggda. Det finns även diskussionsforum, anslagstavlor och ett flertal smarta funktioner som kan underlätta kommunikation och spridning av information jägare eller jaktlag emellan. Naturligtvis kan nya funktioner läggas till eller specialanpassas efter önskemål.

Funktioner
Alla jaktlag finns samlade i en databas och varje jaktlag har en egen sektion, där dess egen statistik visas tex tilldelning och avskjutning. Här visas även ingående medlemmar kontaktinformation, jaktlagets egen anslagstavla, bildarkiv, samt en karta över jaktlagets område. Jaktlagens egna bildarkiv är en kul sida för jägarna.

Varje jaktlag har en webbmaster, som ansvarar för datainmatning och underhåll av jaktlagets sidor, via en enkel och begriplig kontrollpanel. Gränssnittet för administrationen, både för styrgruppen och för jaktlagen, är enkel att använda. Det krävs inga speciella datorkunskaper. Direkt efter att ett jaktlag rapporterat en jaktdag uppdateras statistiken automatiskt på sidorna.

Vi kan i princip ta fram vilken statistik som helst utifrån siffrorna, och allt uppdateras och sammanställs automatiskt.

Fördelar
Det finns stora fördelar med att använda VILTSYS som hjälp och stöd för administrationen av ett älg eller viltskötselområde.

Alla ingående jaktlag rapporterar direkt till databasen, man slipper därmed manuell hantering av tex observations blanketter.

Sammanställning av inrapporterat material görs automatiskt
och kan avläsas direkt efter registrering på hemsidan

Avsevärt mindre administrations och pappersarbete för "Styrgruppen" då statistik, rapporter, kartor etc kan hämtas och skrivas ut direkt från hemsidan.

Stora kommunikationsmöjligheter då information om tex möten eller andra aktuella händelser kan distrubieras snabbt och enkelt utan merkostnad.


Säkerhet, kvalitet samt tillgänglighet
Ett system som inte är tillgängligt är inte värt mycket, därför har vi valt att satsa och fokusera på kvalitet och högsta möjliga tillgänglighet. Vi använder enbart Windows 2003 servrar som är snabba, tillförlitliga, stabila och "up to date"

Vi har två olika leverantörer för internetanslutningen. Skulle en lina gå ner av någon anledning, (t.ex. överbelastning) så går all trafik genom den andra inom 10 minuter. Vi har 24 timmars övervakning av våra servrar, med ström backup (UPS). Varje natt tas dessutom fullständig databackup på allt innehåll. Våra servrar finns i säkra lokaler med larm och kylsystem i Sverige.

Mer information
Nedan finns en presentation med bilder och förklarande text för nedladdning/visning.
Filen finns tillgänglig i .pdf (Adobe Acrobat)
För att ladda hem filer så högerklickar Ni på filen och välj "Spara mål som". (För att kunna läsa PDF-filer måste du ha Acrobat Reader.Det är gratis och kan laddas ner här)